Shake Milton with a 2-pointer vs the Houston Rockets

Shake Milton (Philadelphia 76ers) with a 2-pointer vs the Houston Rockets, 12/05/2022