Shake Milton with a 2-pointer vs the Boston Celtics

Shake Milton (Philadelphia 76ers) with a 2-pointer vs the Boston Celtics, 02/08/2023