Kristaps Porzingis with a deep 3 vs the Golden State Warriors

Kristaps Porzingis (Washington Wizards) with a deep 3 vs the Golden State Warriors, 10/02/2022