Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier

Nasdaq OMX Copenhagen Skjern, 3. august 2021
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2021

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier

Skjern Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Skjern Bank-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.

For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres.

Med venlig hilsen
Skjern Bank

Per Munck
Bankdirektør

Vedhæftet fil:
Indberetningsskemaer

Attachments


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting