Finanskalender for Investeringsforeningen Sparinvest

·1 min read

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør hermed finanskalender 2022 for Investeringsforeningen Sparinvest:

Torsdag den 17. marts 2022 Offentliggørelse af årsrapport 2021
Onsdag den 20. april 2022 Ordinær generalforsamling
Fredag den 26. august 2022 Offentliggørelse af halvårsrapport 2022

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling er 1. februar 2022, jf. § 14, stk. 8 i foreningens vedtægter. Eventuelle forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på følgende adresse:

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
Under Krystallen 1
1780 København V
Att. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

Attachment


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting